Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Bảo mật thông tin tại http://dentrangtriapollo.vn/

 

1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Khi khách hàng giao dịch trên trang website, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhập bao gồm:

- Tên khách hàng

- Email

- Số điện thoại

- Địa chỉ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty nhằm phục vụ cho mục đích sau đây:

- Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng

2. Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Khách hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong Quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng. 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin Khách hàng trừ những trường hợp cụ thể như sau:

- Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.

- Để bảo vệ dentrangtriapollo.vn và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của dentrangtriapollo.vn và các bên thứ ba khác.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Khách hàng.

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin của khách hàng sẽ được dentrangtriapollo.vn sử dụng để phục vụ cho các hoạt động sau:

- Xác nhận và giao hàng

- Gửi email giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất của công ty trên dentrangtriapollo.vn

- Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dentrangtriapollo.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Sàn giao dịch thương mại điện tử dentrangtriapollo.vn

Số 2, Đường 33, Phường Bình An, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0901019789

Email: dentrangtriapollo.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Trang website không thiết lập chức năng đăng ký thành viên cho khách hàng.